คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคาร “เกษตรสิริสุข”

วันที่ 16 มกราคม 2563 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร และนางศศิญา เพชรกำเนิด ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคาร “เกษตรสิริสุข” ที่โรงเรียน ตชด.บ้านย่านซื่อ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์