กลุ่มตรวจสอบภายในร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตรครบรอบปีที่ 7”

วันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 8.00 น. นางศศิญา เพชรกำเนิด ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่กลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน “วันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตรครบรอบปีที่ 7” พร้อมทั้งร่วมบริจาคเงินเพื่อมอบให้มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ณ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร