การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ หลักสูตร Intermediate ด้าน Performance, Operation and Management ระหว่างวันที่ 2 – 15 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ โดยมีนางศศิญา เพชรกำเนิด นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และนางสาวบังเอิญ แก้วพระโต นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ เข้าร่วมอบรม